PL EN
Ophthalmological Complications following Aesthetic Medicine Procedures
,
 
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
„Korwin-Medica” Praktyka Lekarska – Estemmi Beauty Center Warszawa
 
2
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
 
3
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 
4
Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
5
Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
 
Publication date: 2023-12-29
 
 
Okulistyka 2023;(3):26-31
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aesthetic medicine is one of the most intensively developing branch of medicine worldwide. Additionally, the reis an increasing number of physician who start to perform the procedures and therefore increasing number of the treatments. As any medical procedure it can be associated with complications. The authors describe possible complications affecting peri ocular area following aesthetic procedures performed on the face.
eISSN:1689-362X
ISSN:1505-2753
Journals System - logo
Scroll to top