PL EN
Ocular Anterior Segment Inflammatory Conditions in Psoriasis
 
More details
Hide details
1
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
 
2
Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 
3
Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
4
Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 
 
Publication date: 2023-12-30
 
 
Okulistyka 2022;(4):34-36
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Psoriasis is a chronic, autoimmune, inflammatory skin disease affecting around 2–4% of the general population. Due to many comorbidities, i.e., cardiovascular diseases, nowadays is even perceived as a systemic illness. Ocular manifestations have an occurrence rate of 10–12% among patients diagnosed with psoriasis. This article presents the ocular anterior segment inflammatory conditions associated with psoriasis
eISSN:1689-362X
ISSN:1505-2753
Journals System - logo
Scroll to top